درباره ما

هنر تنور سازی به صورت مورثی در خاندان اسماعیلی از پدر به فرزند رسیده است و هم اکنون باعث افتخار ماست که دو قرن فعالیت داریم و از سال 1349 کارگاه حاج علی اکبر اسماعیلی در محیطی که هم اکنون نیز مشغول فعالیت هستیم تاسیس شد و علاوه بر تامین نیاز شهرستان نیشابور ، تمام ایران را تحت پوش قرار داده ایم. در این کارگاه نیرو های با تجربه به سرپرستی مهدی اسماعیلی مشغول به فعالیت می باشند. تمامی سعی ما در این است که بهترین تنورهای گلی ایران را به شما عزیزان ارائه دهیم.

تنور سازی